Flip book element

Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ ( bộ 8C)

950,000

Nội Các Triều Nguyễn Khâm Định Đại Nam Hội Điển Sự Lệ (Trọn Bộ 8 Tập)

Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ là bộ sách được biên soạn dưới triều Nguyễn theo thể loại Hội điển, ghi chép lại các điển pháp, quy chuẩn và các dữ kiện liên quan đến tổ chức và hoạt động của một triều đại, do nội các triều Nguyễn biên soạn vào giữa thế kỷ XIX.

Đây là một công trình lịch sử có quy mô đồ sộ vào bậc nhất trong kho tàng thư tịch cổ viết bằng chữ Hán của VN. Bộ sách này được biên soạn rất công phu, kéo dài 12 năm (1843- 1855).Về nội dung, Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ là một bộ sách chứa đựng một khối lượng đồ sộ những kiến thức, sử liệu chân xác, đặc biệt là về thiết chế và hoạt động của bộ máy nhà nước VN dưới triều Nguyễn.

Bộ sách gồm 262 quyển với hơn 8.000 trang bản thảo được dịch từ những năm đầu thập kỷ 60 và được hiệu đính hai lần. Viện Sử học và Nhà Xuất bản Thuận Hóa ấn hành, lần in này gồm 8 tập.

Sách rất cần thiết cho việc nghiên cứu, học tập về khoa học xã hội, đặc biệt là việc nghiên cứu ứng dụng trong các bộ môn nghệ thuật khi khai thác các đề tài chính sử thời nhà Nguyễn.

 

Đọc tiếp

Mỹ thuật thời Mạc

314,000

Mỹ Thuật Thời Mạc

Để tiến tới biên soạn bộ lịch sử mỹ thuật Việt Nam, trong nhiều năm qua, Viện Mỹ thuật chúng tôi đã lần lượt tổ chức viết và cho công bố các tập Mỹ thuật thời Lý (1973), Mỹ thuật thời Trần (1977) Mỹ thuật thời Lê Sơ (1978) và Mỹ thuật Huế (1992). Nam trong chương trình chung đó, công trình Mỹ thuật thời Mạc cũng đã được hoàn thành bản thảo từ năm 1985. Nhưng vì nhiều lý do khác nhau, đến nay cuốn sách mới ra mắt bạn đọc được.
Cũng như các tập trước, công trình Mỹ thuật thời Mạc là tập hợp các bài viết về nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc, trang trí và gốm mà tác giả là những cán bộ của Viện.

Mở đầu là một bài viết khái quát về mỹ thuật thời Mạc. Tác giả đưa ra những nhận định, đánh giá chung về nền mỹ thuật, thời này cũng như qủa trình nhận diện và định vị nó trong lịch sử mỹ thuật.

Tiếp theo là phần viết về nghệ thuật kiến trúc thời Mạc. Tác giả đã sử dụng tư liệu điển dã kết hợp với tư liệu thư tịch mà ở đây chủ yếu là các bia kí, để cổ gắng dựng lên bộ mặt của nền kiến trúc đương thời. Sau khi nêu lên vài nét bối cảnh xã hội, tác giả trình bày tiếp dưới các tiêu đề mỹ thuật cung đình, mỹ thuật ở các địa phương và dừng lại khá kỹ Ở phần sau vì nơi đây còn lại khá nhiều dấu vết kiến trúc và trong đó được chú ý nhiều là chùa làng và đặc biệt hơn nữa là đình làng, một loại hình kiến trúc còn mang đậm dấu ấn bản địa. Kết thúc, tác giả có đưa ra một số nhận định đánh giá chung.

Phần tiếp là viết về tượng tròn thời Mạc. Sau khi nêu lên tình hình chung về điêu khắc thời này, tác giả đã để cập đến các loại tượng thờ nhà ở đây chủ yếu là các tượng Phật như tượng Tam thế, tượng Quan âm, tượng tử pháp, tượng Ngọc hoàng và các tượng hậu. Tiếp theo là các tượng gắn liền với kiến trúc và tượng các linh thú. Kết thúc bài, tác giả nêu lên một vài nhận xét ngắn gọn.

Đọc tiếp

Hương ước Hà Nội

1,080,000

HƯƠNG ƯỚC HÀ NỘI MỘT DI SẢN VĂN HOÁ CẦN ĐƯỢC BẢO LƯU

Cho đến cuối những năm 50 của thế kỷ XX, vào đúng thời điểm cải tạo và khôi phục kinh tế (1958 – 1960) ở miền Bắc, Hà Nội vẫn giữ lại gần như nguyên vẹn lối sống theo văn hóa truyền thống làng xã, có cải biên nếp suy nghĩ trong buôn bán, trao đổi, quan hệ nội trị ngoại bang theo cơ cấu tổ chức nhà nước của phương tây. Tuy nhiên, trải qua 80 năm chống Pháp và 30 năm chống Mỹ, dường như sự du nhập lối sống văn hóa và cách làm ăn công nghiệp vào Việt Nam nói chung và thủ đô Hà Nội nói riêng diễn ra còn ở mức cầm chừng xem xét. Sau khi thống nhất đất nước (1975), tình hình thế giới có nhiều biến đổi phức tạp. Việt Nam không thể nằm ngoài sự tác động thời đại. Thế nhưng cũng phải hơn 10 năm sau, Đảng cộng sản Việt Nam mới có quyết sách đổi mới tư duy kinh tế, từng bước đổi mới toàn diện cơ chế thị trường, nhanh chóng nắm bắt những thành tựu công nghệ mới nhất của thời đại tin học, quyết tâm đưa đất nước thoát khỏi tình trạng nghèo đói, tiến tới xây dựng một Việt Nam mới Có nền nông công nghiệp hiện đại, có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Rất may mắn và cũng là kết quả tất yếu của tư tưởng Hồ Chí Minh và sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng cộng sản Việt Nam, mọi di sản văn hóa truyền thống dân tộc đều được gìn giữ và phát huy những yếu tố tích cực. Những di sản văn hóa vật chất bị thời gian hủy hoại thì được trích góp công của tu bổ lại, những giá trị tinh thần được sưu tập chỉnh lý và ấn hành rộng rãi để trả lại cho đông đảo quần chúng nhân dân. Chính việc làm cấp thiết này đã đáp ứng nhu cầu đòi hỏi hằng xuyên của mọi người từ công, nông, trí …

Đọc tiếp

Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.