Quý khách truy cập website của chúng tôi qua địa chỉ: https://www.sachhanoi.vn, xem sản phẩm và lựa chọn sản phẩm cần mua.

  • Nhấn nút ” Thêm vào giỏ hàng” để đưa sản phẩm vào giỏ hàng.
  • Sau khi hoàn tất việc chọn hàng, quý khách vào giỏ hàng để xem sản phẩm (shopping cart).
  • Nhấn nút ” Tiến hành thanh toán” chuyển tới trang “Thông tin thanh toán” (checkout details).
  • Quý khách vui lòng điền thông tin cá nhân sau đó nhấn “Đặt hàng” (order complete).