108 Nhà Văn Thế Kỷ XX – XXI

182,000 109,000

Tập sách 108 nhà văn thế kỷ XX – XXI giới thiệu tiểu sử, sự nghiệp và đặc điểm sáng tác của các nhà văn, nhà thơ, nhà soạn kịch nổi tiếng nhất thế giới thế kỉ XX và thập niên đầu thế kỷ XXI.