A-TÌ-ĐẠT-MA TẬP DỊ MÔN TÚC LUẬN – ABHIDHARMA -SAṄGĪTIPARYĀYA

180,000

Tập dị môn và Pháp luận là hai luận thư căn bản trong sáu luận chân (pādasastra, túc luận), điểm lập cước, của bộ phái Thuyết nhất tiết hữu (Sarvativāda). Vấn đề tác giả và niên đại phỏng định của hai bộ luận này liên hệ mật thiết với lịch sử phát triển của văn học Abhidharma, không chỉ giới hạn trong bối cảnh phát triển của Hữu bộ với văn hệ Sanskrit Phật giáo, mà còn liên hệ mật thiết đến lịch 6 lình thành và phát triển của văn học Abhidhamma-Pali của Nam phương Thượng tọa bộ. Nghiên cứu lịch sử phát triển của hai hệ văn điển Phật giáo Nam-Bắc này đã lôi cuốn rất nhiều học giả Đông-Tây trong các ngôn ngữ hiện đại Anh, Pháp, Đức, Nhật và Hoa. Kết quả của các công trình nghiên cứu này đã được tóm tắt một phần trong phần Tổng luận cho bản dịch Việt của Pháp vần túc luận”, do đó chúng tôi tưởng ở đây không cần thiết phải lặp lại. Tuy vậy, những (điểm riêng biệt của Tập dị môn, đặc biệt là quan hệ đến Chúng tập kinh, và các Kinh cùng chủng loại, cần được đề cập chi tiết trong phần giới thiệu của bản dịch Việt này.

icons8-exercise-96 chat-active-icon