Angkor ( Đế Thiên, Đế Thích)

120,000 96,000

Angkor là tiếng gọi chung cho vùng đất trong tỉnh Siem Reap, lãnh thổ Cao-Miên, nơi có những đền đài xây toàn bằng đá nguyên khối chồng chất lên nhau, tạo thành một kỳ quan trên hoàn vũ.

Mã: s893509404 Danh mục: , Tag: , ,