Biên Niên Sử Thế Giới Từ Tiền Sử Đến Năm 1945

127,000

Biên Niên Sử Thế Giới Từ Tiền Sử Đến Năm 1945 Biên niên sử là những ghi chép về các sự kiện hoặc biến cố đã xảy ra trong quá khứ, được sắp xếp theo từng mốc thời gian, như một năm, một thập kỷ, một thế kỷ hay một thiên niên kỷ. Trong thời đại kinh tế tri thức, nhu cầu tra cứu thông tin là cực kỳ cấp thiết, đòi hỏi sự ra đời của những bộ sách tra cứu thực sự hữu ích.Cuốn sách là một bộ sách tra cứu theo niên đại về các sự kiện xảy ra trên thế giới đều được trình bày theo từng năm một các ngắn gọn và khoa học với các biến cố, sự kiện liên quan đến các chủ đề gió dục, khoa học, kinh tế, tài chính môi trường, quốc phòng,… rất thuận tiện cho việc tra cứu của bạn đọc. Cuốn sách lịch sử rút gọn này sẽ giúp bạn đọc có cái nhìn tổng quát về lịch sử nhân loại qua các thời kỳ phát triển, bắt đầu từ thời Tiền sử – là thời đại bắt đầu của vạn vật, vũ trụ, đến thời Thượng cổ, thời Cổ đại, thời Trung đại, thời Phục hưng và cải cách, thời đại Barốc, thời đại ánh sáng, thời đại cách mạng tư sản, thời Cận đại và thời Hiện đại. Một số nội dung trong sách Thời tiền sử ( từ -4500 triệu đến -3500 [ trước CN] Thời Thượng cổ ( từ năm -3500 đến năm -801) Thời Cổ đại ( từ năm -800 đến năm 476) Thời Trung đại ( từ năm 477 đến năm 1453) Thời Phục Hưng và Cải Cách (1454 – 1594 ) Thời đại Baroc (1595 – 1714 ) Thời đại Ánh Sáng ( 1715 – 1788) Thời đại Cách mạng tư sản( 1789 – 1870) Thời đại Cận đại ( 1871 – 1913) Thời đại Hiện đại ( giới hạn từ 1914 – 1945) …

icons8-exercise-96 chat-active-icon