Bộ 2 Tập : Điện Thần Và Nghi Thức Hầu Đồng Việt Nam (Tập 1) + Thánh Mẫu Linh Tiêm (Tập 2)

1,050,000

Vietnamica là Dự án châu Âu về nghiên cứu lịch sử và số hóa tư liệu văn bia Việt Nam – một trong những dự án do Hội đồng Nghiên cứu châu Âu (European Research Council) thuộc Liên minh châu Âu tài trợ. Dự án nhằm nghiên cứu lịch sử cung tiến Việt Nam qua văn bia, số hóa tư liệu KHXH Việt Nam lưu trữ ở châu Âu và Việt Nam; tham gia đào tạo học viên cao học và nghiên cứu sinh Tiến sỹ; thiết lập thư viện điện tử, dịch thuật-xuất bản các chuyên khảo và nghiên cứu tổng hợp về lịch sử cung tiến Việt Nam.

Dự án được khởi xướng bởi GS. Philippe Papin – Giáo sư chuyên ngành Lịch sử Việt Nam của Khoa Lịch sử và Văn bản học thuộc Viện Khảo cứu Cao cấp Cộng hòa Pháp. Dự án dự kiến thực hiện trong vòng 5 năm, từ 2019 đến 2024 và trên một địa bàn rộng lớn gồm Việt Nam, Pháp và một số quốc gia châu Âu khác.

Nhà xuất bản Tổng hợp TPHCM vinh dự là đơn vị ấn hành hai ấn phẩm đầu tiên của dự án đó là: “Điện thần và nghi thức hầu đồng Việt Nam” và “Thánh Mẫu Linh Tiêm”

icons8-exercise-96 chat-active-icon