Ca Dao Giảng Luận

94,000

Ca dao gồm đủ ba tánh cách dân tộc, đại chúng và khoa học, là ba đức tánh tất yếu của một nền học thuật chơn chánh, tự đặt lấy nhiệm vụ phụng sự dân tộc, nên trải qua một cuộc hưng vong, bao nhiều triều đại và thế hệ đã qua, vẫn còn sống mãi cùng dân tộc, phản chiếu đức tánh của dân tộc một cách trung thành.
(trích)

Tác giả Thuần Phong tên thật là Ngô Văn Phát (1910 – 1983).

Năm 1957, ông được Hội Encyclopaedia Britannica ở Luân Đôn (Anh) mời cộng tác. Nhận lời, ông gửi bài “Khảo cứu về thành phố Sài Gòn” và được đăng vào bộ tự điển của hội.

Năm 1964, quyển CA DAO GIẢNG LUẬN của ông đã được nhà nghiên cứu Maurice Durand lược trình và bình luận trong bộ sách của Trường Viễn Đông Bác Cổ.

Danh mục: Từ khóa: , ,
icons8-exercise-96 chat-active-icon