Cách Mạng Công Nghiệp Lần Thứ Tư

129,000 90,300

Cuốn sách “Cách mạng công nghiệp lần thứ tư” cung cấp những kiến thức cơ bản về cách mạng công nghiệp lần thứ tư – cách mạng công nghiệp lần thứ tư là gì, cuộc cách mạng này mang đến những gì, nó sẽ tác động đến chúng ta ra sao, và con người có thể làm gì để tranh thủ nó vì lợi ích chung.

Mã: 8935280900875 Danh mục: Từ khóa: ,