Cái Nợ Giang Hồ Chưa Trả Hết

80,000

Sau hai tập thơ rượu: Cùng một lứa bên đời lận đận và Gặp gỡ nhau, được người đọc hoan nghênh, chúng tôi cho ra đời tuyển tập thứ 3 và mượn một câu thơ của Nguyễn Man Nhiên mà đặt tên cho nó là ” Cái nợ giang hồ chưa trả hết”….Giang hồ ở đây không theo nghĩa lang bạt kỳ hồ mà tác giả bốn phương tụ lại( o chúng tôi chọn lựa) không phân biệt nam bắc đông tây, nam phụ lão ấu…. họp thành tập sách này. Lại nữa, cũng vì ” giang hồ” mà chúng tôi lựa ra 108 bài thơ- rượu theo tích 108 anh hùng Lương Sơn Bạc tụ hội. 108 bài thơ mang nặng tình đời, tình người như món nợ day dứt vì chưa trả xong, cho nên sách mang tên ” Cái nợ…”.

Danh mục:
icons8-exercise-96 chat-active-icon