Cẩm Đình Thi Tập (Bìa cứng)

890,000

  • Tác giả: Thám Hoa Phan Thúc Trực
  • Dịch giả: PGS. TS. Nguyễn Thị Oanh;
  • Ngày xuất bản: 02 – 2022
  • Kích thước: 16 x 24 cm
  • Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Khoa học xã hội
  • Hình thức bìa: Bìa cứng

Cẩm Đình Thi Tập

Cẩm Đình là một bút danh của Đình nguyên Thám hoa Phan Dưỡng Hạo (1808- 1852) sau đổi tên là Phan Thúc Trực. Đình nguyên Thám hoa Phan Thúc Trực là một Danh nhân văn hóa trứ danh trên đất Lam Hồng. Cuộc đời của Tiên sinh là một tấm gương sáng chói trong muôn đời về sự nỗ lực của bản thân để vươn cao theo con đường quang minh chính đại.

Sách Cẩm Đình Thi Tập -  Tác giả Thám Hoa Phan Thúc Trực

Thơ Cẩm Đình nhìn chung rất giản dị, dễ hiểu. Hầu hết đều là thơ chữ Hán, tất cả chỉ có 6 bài thơ Nôm. Xưa nay thơ hay bao giờ cũng giản dị, dễ hiểu. Dĩ nhiên là một nhà khoa bảng lớn, Cẩm Đình cũng sử dụng không ít điển tích, song hầu hết đều là điển tích quen thuộc. Cẩm Đình đi nhiều, viết nhiều, hầu như các thắng cảnh danh lam từ Kinh đô Huế trở ra đều có dấu chân ông, nhiều nơi để lại thơ ông. Hơn một nửa tổng số thơ ông dành cho bạn bè. Hơn một chục bài thơ ông khóc cho người vợ đã quá cố, khóc ở nhà và khóc ở mộ. Ông cũng nhiều lần nhắc đến ngày giỗ cha, giỗ mẹ, nhất là những trường hợp vì lý do nào đó không thể về quê “bái miếu”. Thơ ông ghi lại từ việc Triều đình mở kho cấp phát lương thực cho nhân dân bị thiên tai đến việc cuốc đất trồng rau ở vườn nhà mình, hay việc chân ông giẫm phải gai tre, đau mất nửa tháng.

Sách Cẩm Đình Thi Tập -  Tác giả Thám Hoa Phan Thúc Trực - 2

Sau hơn 10 năm nghiên cứu, phiên dịch, chú giải toàn bộ di cảo của Thám hoa họ Phan, PGS.TS. Nguyễn Thị Oanh đã hoàn thiện cuốn sách Cẩm Đình thi tập với hơn 900 trang bản thảo – tập hợp toàn bộ 439 bài thơ của Thám hoa Phan Thức Trực để ra mắt bạn đọc.

icons8-exercise-96 chat-active-icon