Combo 2 tập: Nông Thôn Việt Nam Trong Lịch Sử

336,000

Nông Thôn Việt Nam Trong Lịch Sử

 

(Tập I + II tái bản theo bản in năm 1978)

Bộ sách Nông thôn Việt Nam trong lịch sử gồm 2 tập, kết hợp với các phương pháp nghiên cứu liên ngành như lịch sử, xã hội học, tâm lý học, đã tái hiện một bức tranh rộng lớn, đa chiều về làng xã Việt Nam từ kinh tế đến chính trị, từ văn hóa vật chất đến văn hóa tinh thầ Những ưu điểm và hạn chế, những mặt mạnh và điểm yếu của làng xã, nông thôn, nông nghiệp cũng như của các vấn đề liên quan, chi phối đến quá trình nhận thức và kinh nghiệm xây dựng và quản lý nông thôn Việt Nam hiện nay. Những tri thức này đặc biệt có giá trị và tính thời sự đối với sự phát triển của phong trào “Nông thôn mới”, xây dựng nông thôn giàu đẹp, tiến bộ và bảo lưu các giá trị truyền thống tốt đẹp.

 

icons8-exercise-96 chat-active-icon