Đại Tạng Kinh: A-hàm Hán Tạng (Trọn Bộ 13 Cuốn – Bản Màu Trắng)

2,200,000

Giới thiệu sách Đại Tạng Kinh: A-hàm Hán Tạng (Trọn Bộ 13 Cuốn – Bản Màu Trắng)
Gồm 13 quyển gọi là A-hàm:

Trường A-hàm (2 quyển)
Trung A-hàm (4 quyển)
Tạp A-hàm (4 quyển)
Tăng Nhất A-hàm (3 quyển)
Có nội dung tương đương với 4 bộ đầu trong Tạng Nikaya, được hòa thượng Thích Thiện Siêu dịch từ bản Hán Văn.

Đây là Tạng kinh nguyên thủy của Phật giáo, không chỉ quan trọng đối với tu sĩ Nam tông nói riêng mà còn là bộ sách không thể thiếu của tu sĩ Phật giáo và những người muốn học Phật một cách căn cơ. Bộ sách với dung lượng vừa phải, những điều giảng dạy đều rất dung dị dễ hiểu nhắm vào pháp hành là chính, có lợi ích rất thiết thực và lớn lao. Người nào đọc qua Tạng kinh một lần sẽ có thể phát khởi niềm tin vào giáo lý đức Phật do thấy rõ nấc thang tiến đạo được chỉ dạy một cách chi tiết tường tận. Người nào đọc một cách thích thú, đọc nhiều lần và thực hành vài điều dạy trong Tạng thì niềm tin giải thoát hiện đời sẽ được củng cố và lớn mạnh, những đau khổ của đời sống thường nhật sẽ dễ dàng đi qua.

icons8-exercise-96 chat-active-icon