Đại Tạng Kinh Việt Nam: Kinh tạng Nikàya Pàli (Trọn Bộ 24 Cuốn – Bản Màu Trắng)

3,800,000

Giới thiệu sách Đại Tạng Kinh Việt Nam: Kinh tạng Nikàya Pàli (Trọn Bộ 24 Cuốn – Bản Màu Trắng)
Kinh tạng Nikàya Pàli (từ tập 1 – tập 24) là bộ kinh thuộc Phật giáo truyền thống, còn gọi là Kinh tạng Nguyên thủy. Ðó là những bộ kinh chứa đựng những gì Ðức Phật đã dạy suốt trong 45 năm truyền giáo, gồm những giáo lý căn bản như Tứ diệu đế, Duyên khởi, Vô ngã… Các nhà nghiên cứu Phật học, các Sử gia đều coi Kinh tạng Nguyên thủy là tài liệu đáng tin cậy nhất và gần gũi nhất để xác định những gì mà Ðức Phật tuyên thuyết.

Gồm 24 quyển

Trường Bộ (2 quyển) gồm: Tập 1, 2
Trung Bộ (3 quyển) gồm: Tập 3, 4, 5
Tương Ưng Bộ (5 quyển) gồm: Tập 6, 7, 8, 9, 10
Tăng Chi Bộ (4 quyển) gồm: Tập 11, 12, 13, 14
Tiểu Bộ (10 quyển) gồm: Tập 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

icons8-exercise-96 chat-active-icon