Đại tạng kinh Việt Nam

+ Bản phổ thông: Bìa giấy giả da cao cấp, mo gáy, bìa cứng ép kim, có hộp riêng từng quyển.

Giá: 17,000,000₫

+ Bản quét củ nâu: Quét củ nâu cạnh sách để bảo vệ và tăng độ bền cho sách.

Giá: 18,000,000₫

+ Bản thủy ấn: Trang trí cạnh sách bằng phương pháp thủy ấn.

Giá: 21,000,000₫

+ Bản mạ vàng: Trang trí cạnh sách bằng phương pháp mạ vàng.

Giá: 21,000,000₫

+ Bản vẽ tay: Trang trí cạnh sách bằng phương thức vẽ tranh “Cuộc đời đức Phật” trên bụng sách và mạ vàng 2 cạnh sách còn lại.

Giá: 50,000,000₫

icons8-exercise-96 chat-active-icon