Địa chí Cổ Loa

280,000

Cổ Loa có một vị trí đặc biệt quan trọng trong lịch sử văn hoá Việt Nam nói chung, của Thủ đô Hà Nội nói riêng. Đây từng là kinh đô của nước Âu Lạc thời An Dương Vương và của quốc gia độc lập thời Ngô Quyền với dấu vết còn lại đến ngày nay là một toà thành cổ có quy mô đồ sộ vào bậc nhất Việt Nam. Với ý nghĩa như thế, Cổ Loa thu hút được sự quan tâm của đông đảo học giả với rất nhiều công trình nghiên cứu thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Việc nghiên cứu biên soạn Địa chí Cổ Loa là công trình lần đầu tiên thực hiện theo hướng có quy mô, hệ thống, phản ánh hết những đặc trưng của Cổ Loa, tổng kết các thành tựu nghiên cứu, bổ sung những kết quả nghiên cứu mới…
Địa chí là công trình khoa học mang tính tổng hợp và liên ngành cao, trình bày một cách hệ thống và toàn diện về địa lý tự nhiên nhân văn vùng đất Cổ Loa (những biến đổi trong quá trình lịch sử; hiện trạng); về lịch sử (từ khởi nguồn cho đến hiên nay); về kinh tế (trong lịch sử, hiện trạng và những dự báo trong tương lai); về văn hoá (văn hoá vật thể và phi vật thể).
Công trình có ý nghĩa khoa học và thực tiễn phục vụ đông đảo độc giả trong và ngoài nước.
+ Về mặt khoa học sẽ góp phần giải quyết một trong những vấn đề quan trọng của lịch sử Cổ Loa: đó là kết hợp giữa công tác bảo tồn, gắn với phát triển theo hướng bền vững; những giá trị của công trình được xuất bản sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà quản lý, hoạch định chính sách, là tài liệu khoa học cho học sinh, sinh viên…
+ Nâng cao nhận thức, sự hiểu biết của nhân dân cả nước về Cổ Loa nói chung, về lịch sử Thủ đô Hà Nội nói riêng, góp phần giáo dục truyền thống lịch sử, văn hoá cho các thế hệ, nâng cao nhận thức của người dân địa phương….

Hết hàng

icons8-exercise-96 chat-active-icon