Định Chế Pháp Luật Dân Sự Thời Pháp Thuộc Và Việt Nam Cộng Hòa Bộ 3 cuốn (Bìa Cứng)

2,780,000

Bộ sách gồm 3 quyển:

Định chế Pháp luật Dân sự thời Pháp thuộc và Việt Nam Cộng hòa (Chủ thể – Tài sản) (1308 trang)
Định chế Pháp luật Dân sự thời Pháp thuộc và Việt Nam Cộng hòa (Nghĩa vụ I) (1364 trang)
Định chế Dân sự & Tố tụng thời Pháp thuộc và Việt Nam Cộng hòa (Nghĩa vụ II – Tố tụng) (1132 trang)

Hết hàng

icons8-exercise-96 chat-active-icon