Du lịch Thăng Long – Hà Nội

160,000

– Đây là cuốn sách đầu tiên giới thiệu một cách có hệ thống về Du lịch Hà Nội theo quá trình phát triển lịch sử. Cuốn sách nhằm giới thiệu bức tranh toàn cảnh về du lịch Hà Nội và những vấn đề đặt ra cho phát triển du lịch Thủ đô.

– Cuốn sách trình bày tổng quan những giá trị tự nhiên, văn hóa lịch sử có ý nghĩa với sự phát triển du lịch của Hà Nội; khái quát những thành tựu của ngành Du lịch Hà Nội qua các thời kỳ phát triển (Chủ yếu là của du lịch Hà nội trước thời điểm mở rộng lãnh thổ, 8/2008); phân tích những cơ hội, thách thức đối với du lịch Thủ đô trong quá trình hội nhập và phát triển, đồng thời đưa ra phương hướng phát triển du lịch Hà Nội trong thời gian tới (trên cơ sở tổng kết các văn bản, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Thành ủy và UBND Thành phố đến thời điểm hiện tại).

– Cuốn sách góp phần làm cơ sở khoa học cho các kế hoạch  phát triển của du lịch Hà Nội; góp phần nâng cao hiểu biết chung và quảng bá về một ngành kinh tế đang phát triển mạnh của Thủ đô – ngành Du lịch.

– Cuốn sách hướng tới phục vụ các nhà nghiên cứu, quản lý, kinh doanh trong lĩnh vực du lịch và những người quan tâm đến sự phát triển của du lịch Hà Nội.

icons8-exercise-96 chat-active-icon