Đường Đi- Lê Minh Phong

90,000 72,000

Làm sao để viết khác đi? Sự xô lệch thể loại bằng cách hỗn dung nhiều thể loại sẽ hứa hẹn những vẻn trở gi? Đâu là tâm thức của con người hiện đại? Bi kịch của chúng ta trong một vở diễn, trên cùng một sân khấu là gì? Ai là người đang khống chế vở diễn? Sự áp chế của quyền lực sẽ đẩy chúng ta đi đâu? Đâu là lối thoát trong cơn điên loạn tập thể này? Liệu cái chết có phải là suối nguồn cho những hồi sinh ? Bi kịch có phải là nơi khởi đi của nghệ thuật? Làm sao để có thể chấp nhận sự dị biệt?

Không hoàn toàn là những ấn dụ về cái chết, cuốn tiểu thuyết này còn là những mô tả, những hoán dụ về một quái trạng hiện thực được phóng chiếu thông qua nhiều kiểu dạng thgôn ngữ. Đồng thời, đây cũng là sự rón rén ở đâu của tôi trong lĩnh vực tiểu thuyết,

Lê Minh Phong

Danh mục: