Gương mặt văn học Thăng Long

240,000

– Năm 1994 GS. Huệ Chi đã cho xuất bản chuyên luận Gương mặt văn học, lần đầu tiên đưa ra một tiêu chí thật sự cởi mở và thuyết phục về khái niệm văn học Thăng Long. Lần xuất bản này các tác giả sẽ làm mới các bài viết trước bằng phương pháp tiếp cận mới mẻ với nhiều nguồn tư liệu mới bổ sung, dung lượng bộ sách được mở rộng.

– Công trình nhằm mục đích tìm hiểu, giới thiệu, phác họa lại một số gương mặt văn học Thăng Long tiêu biểu trong gần 1.000 năm lịch sử, góp phần vào việc soi tìm lại tinh hoa của quá khứ, giúp ích cho công cuộc xây dựng Thủ đô văn vật trên quá trình hội nhập với thế giới, cũng như phát huy truyền thống văn hóa mang bản sắc riêng biệt của dân tộc Việt Nam. Do đó, đây là công việc vừa có ý nghĩa tự thân của tiến trình nghiên cứu văn học cổ, vừa đáp ứng nhu cầu thực tiễn lâu dài của việc bồi dưỡng tiềm lực, nhân cách và bản lĩnh cho các thế hệ con người Việt Nam hiện đại.

Đặc biệt công trình sẽ là một đóng góp thiết thực vào chương trình xây dựng Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến, góp một đầu sách không thể thiếu trong cẩm nang văn hóa nhiều mặt của Thủ đô nhân dịp kỷ niệm nghìn năm Thăng Long vào năm 2010.

Hết hàng

icons8-exercise-96 chat-active-icon