Hà Nội nửa đầu thế kỷ XX (Bộ 2 tập)

560,000

– Cuốn sách “Hà Nội nửa đầu thế kỷ XX” được Nhà xuất bản Hà Nội xuất bản lần đầu năm 1986 (tập 1), in trọn bộ năm 1990 (3 tập) tái bản toàn tập vào các năm 1995 và 2000. Đến nay, cuốn sách vẫn giữ nguyên giá trị cho việc nghiên cứu tìm hiểu về truyền thống văn hiến ngàn đời của Thăng Long – Hà Nội.

– Công trình chia Hà Nội ra 18 khu vực để trình bày trên tất cả các mặt: địa lý, kinh tế, văn hóa, xã hội cũng như những yếu tố tác động lên nó trong cả quá trình diễn biến suốt nửa đầu thế kỷ thời Pháp thuộc. Cuốn sách đã tái hiện  một Hà Nội hoàn chỉnh, toàn diện tất cả các mặt được khắc họa hết sức rõ nét với nhân vật trung tâm là con người – nửa là Tây chủ yếu là Pháp, cùng Hoa kiều, Ấn kiền và nửa là ta từ cuộc sống xã, phường bước ra hòa nhập vào cuộc sống đô thị thuộc địa. Công trình là một tập hợp quý những kiến thức về Hà Nội trong nửa đầu thế kỷ XX – giai đoạn lịch sử đặc biệt khi Hà Nội chuyển mình mạnh mẽ từ một đô thị truyền thống của phương Đông sang mô hình đô thị phương Tây. Đây sẽ là nguồn tư liệu quý cho công việc nghiên cứu về Hà Nội sau này.

icons8-exercise-96 chat-active-icon