Hàn Quốc Dưới Chế Độ Độc Tài Phát Triển Park Chung Hee (1961 – 1979) – Lê Tùng Lâm

78,400