Hát bội

306,000

Sách có ba phần: trước hết nhắc lại một quan niệm sai lầm của người Tây phương về hát bội, quan niệm sai lầm ấy do vài tác giả mà có – đính chánh cách gọi tên, hát bội hay hát bộ. Thứ đến, sẽ khảo nguồn gốc hát bội, cuộc tiến triển của hát bội, cách tổ chức, bố trí của môn hát bội, dẫn về những tượng thờ của con hát, nói về giàn nhạc, y quan, lối vẽ mặt, các giọng hát, văn chương trong tuồng hát, kỹ thuật và một số tuồng hát, cũng sẽ bàn qua về tương lai hát bội. Đó là phần thứ nhứt. Ở phần thứ hai dịch ra Pháp văn một tuồng cổ (Bá Ấp Khảo), một tuồng thầy (San Hậu), lại có nhiều phụ bản mặt hát bội, in màu, phụ bản trình vài giọng hát và những nhạc cụ hát bội.

Tác giả chú thích nhiều danh từ hay cách nói bóng gió lạ tai độc giả nước ngoài.

Sách tập trung tài liệu góp nhặt đó đây trong những cuộc đàm đạo cùng người làu thông hát bội. Dầu sao, không thể không có khuyết điểm hoặc sai lầm, sẽ làm cho nhiều người cau mày nhăn mặt.

 

Danh mục: , Từ khóa:
icons8-exercise-96 chat-active-icon