Hậu Lý Luận Vẫn Là Lý Luận – Phương Lựu (Bìa Cứng)

220,000

Mô Tả Sản Phẩm
Hậu Lý Luận Vẫn Là Lý Luận

Phương Lựu

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

Lời nói đầu

Sau cụm công trình được giải thưởng Hồ Chí Minh, tôi còn công bố các công trình: Vì một nền lí luận văn học dân tộc hiện đại, Lí thuyết văn học hậu hiện đại; và làm chủ nhiệm những đề tài khoa học cấp Nhà nước như: Các khuynh hướng lí luận văn học của Việt Nam và thế giới thế kỉ XX, Thi học cổ điển Trung Hoa, Cứ mỗi lần hoàn thành một công trình hay chủ trì đề tài kể trên, tôi thường tự hỏi: Đây có chăng là công việc khoa học cuối cùng?

Nhưng rồi nhu cầu của các báo, tạp chí, hội thảo khoa học, kể cả việc hướng dẫn nghiên cứu sinh, tôi lại đều không thể từ nan. Riêng về báo và tạp chí, nay tập họp lại được 34 bài làm nội dung chính cho tập sách này. Đây không phải là sách chuyên khảo, nhưng nội dung chủ yếu cũng khá tập trung vào các vấn đề quen thuộc mà tôi suốt đời đeo đuổi: một là tiếp tục giới thiệu thi học cổ điển phương Đông và các trường phái lí thuyết văn học hiện đại và hậu hiện đại phương Tây; hai là vận dụng chúng để nghiên cứu và phát triển lí luận văn học Việt Nam từ di sản đến hiện trạng.

Ngoài ra, tôi có một định nghĩa giản dị về cuộc đời là “những người mình gặp gỡ cùng những việc chung tay làm”. Cuộc đời tôi gần như duy nhất diễn ra ở Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội trong
sự gắn kết với Viện Văn học và Khoa Văn, Trường Đại học Tổng hợp
mà đa phần thành viên đều là những nhà nghiên cứu, lí luận,
phê bình, kể cả sáng tác trong ngành Ngữ văn. Nay đến lúc cuối đời,
với tập sách mà chắc chắn cũng là rốt cùng này, tôi không thể nào quên, mà chí ít cũng phải thu thập những bài đã viết để kỉ niệm ngày mất hoặc để chúc thọ các thầy, cùng các anh và bạn bè đồng nghiệp, làm thành
một bản Phụ lục. Việc này cũng là nhằm góp phần thêm chút sắc màu ấn tượng cho Lễ kỉ niệm 70 năm ngày thành lập Trường Đại học sư phạm Hà Nội thân yêu của chúng ta.

icons8-exercise-96 chat-active-icon