Hồ Chí Minh: Cơ Hội Cuối Cùng – Hội nghị Việt – Pháp tại Fontanebleau tháng 7 năm 1946

225,000

Hồ Chí Minh: Cơ Hội Cuối Cùng – Hội nghị Việt – Pháp tại Fontanebleau tháng 7 năm 1946

Hồ Chí Minh, cơ hội cuối cùng (Hội nghị Việt  Pháp ti Fontainebleau, tháng 7 năm 1946) được dịch và xuất bản từ nguyên bản tiếng Pháp: Ho Chi Minh, dernière chance (La conférence franco-vietnamienne de Fontainebleau, juillet 1946) do Nhà xuất bản Flammarion ấn hành năm 1968. Với thái độ khách quan về chính trị quốc tế, Henri Azeau đã cung cấp cho độc giả nhiều tư liệu lịch sử có giá trị và phong phú xoay quanh Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Hội nghị tại Fontainebleau tháng 7/1946 và Tạm ước ngày 14/9/1946.

Bản dịch chính thức được công bố lần đầu tiên ở Việt Nam đã căn cứ và tôn trọng tuyệt đối tính toàn vẹn nội dung nguyên bản tiếng Pháp (do Nhà xuất bản Flammarion ấn hành năm 1968) và có bổ chú cho một số sự kiện, nhân vật,… mà chúng tôi thấy cần thiết. Chúng tôi tin rằng, cuốn sách này sẽ rất hữu ích với bạn đọc bởi những thông tin có giá trị lịch sử về di sản Hồ Chí Minh, về Hội nghị Fontainebleau, về Việt Nam, về nước Pháp, cũng như nhiều nhân vật, sự kiện lịch sử khác.

icons8-exercise-96 chat-active-icon