Hoa Nghiêm – Suối Nguồn Văn Hóa Phật Giáo Thời Trần

120,000

Tinh thần viên dung vô ngại của giáo điển Hoa Nghiêm cho phép người con Phật thời Trần thực hiện hạnh nguyện Bồ tát “thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh” mang màu sắc Đại Việt, nghĩa là “đạo pháp gắn liền với dân tộc”, biết kế thừa và phát huy được những giá trị tốt đẹp sẵn có của dân tộc từ hai phương diện đạo đời, tiếp thu được những tinh hoa văn minh của nhân loại, sáng tạo nên nét văn hóa đặc biệt mang đậm dấu ấn của thời đại mình. Thế nên, người con Phật thời Trần đã có thể thong dong tự tại hóa thân trong rất nhiều cương vị đạo đời khác nhau, và mỗi cương vị đều để lại những thành công rực rỡ, đời mà rất đạo, đạo mà rất đời, đạo đời dung hợp, pháp luân thường chuyển, chúng sanh mãi hàm ơn.

Danh mục: Từ khóa:
icons8-exercise-96 chat-active-icon