Hoạt Động Cung Tiến Và Lệ Bầu Hậu – Nguyễn Văn Nguyên

240,000

Hoạt Động Cung Tiến Và Lệ Bầu Hậu – Nguyễn Văn Nguyên
“Hoạt động cung tiến là một chủ đề rất lớn được ghi chép lại trong văn bia. Có thể khẳng định rằng văn khắc Hán Nôm chủ yếu là văn bia mang chủ để cung tiến, bởi thác bản của chủ đề văn bia này chiếm tới 88,33% trong tổng số thác bản văn khắc có trong kho sưu tầm của EFEO, cao hơn cả tỉ lệ người dân tộc Kinh trong tổng dân số cả nước. Đó là kết quả thống kê đối với bộ phận thác bản văn bia có niên đại trước thế kỉ XIX, và tỉ lệ này chắc chắn sẽ còn cao hơn nữa trong bộ phận thác bản văn bia triểu Nguyễn. Vì thế với khả năng hạn chế của cá nhân, cũng xin được giới hạn phạm vi nghiên cứu của chuyên luận này trong những niên đại từ thế kỉ XVIII trở về trước, khoảng thời gian được coi là đủ để quan sát hoạt động cung tiến cũng như sự hình thành và những diễn biến, phát triển quan trọng của lệ bầu Hậu.
Chuyên luận này được thực hiện trong khuôn khổ của Dự án nghiên cứu bia Hậu, lịch sử cung tiến và số hóa một số tư liệu Khoa học Xã hội liên quan đến Việt Nam mang tên Vietnamica được khởi xướng, chủ trì và triển khai thực hiện bởi ông Philippe Papin, giáo sư chuyên ngành Lịch sử Việt Nam, Khoa Lịch sử và Văn bản học thuộc Viện Khảo cứu cao cấp (EPHE), Paris, Cộng hòa Pháp”. – Nguyễn Văn Nguyên

icons8-exercise-96 chat-active-icon