Kinh Điển Nho Gia Tại Việt Nam

342,000

Mươi năm trở lại đây, cùng với sự phát triển và điều chỉnh đường hướng không ngừng của giới nghiên cứu Nho giáo Đông Á, việc nghiên cứu kinh điển Nho giáo không ngừng được phát triển. Chính phủ Trung Quốc đã chi hàng triệu USD cho hai chương trình nghiên cứu và biên soạn Nho tạng tại Đại học Nhân dân và Đại học Bắc Kinh. Bộ Nho tạng tinh hoa của Đại học Bắc Kinh với tổng số 500 tập dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2015. Hai chương trình biên soạn Nho tạng nói trên là một hoạt động quy mô lớn chưa từng có để hiệu chỉnh và tập thành điển tịch Nho học lớn nhất trong lịch sử Trung Quốc. Đồng thời đây cũng là một lần tổng kiểm kê di sản điển tịch Nho học trên quy mô toàn thế giới. Tại Hàn Quốc và Nhật Bản, hai đại học hàng đầu là Đại học Seoul và Đại học Tokyo cũng đều đã thành lập các trung tâm biên soạn Nho tạng riêng với kế hoạch hoạt động quy mô lớn. Tại Đài Loan, Đại học Quốc gia Đài Loan trong bộ tùng thư Đông Á văn minh nghiên cứu tùng thư (Bộ tùng thư nghiên cứu văn minh Đông Á) đã xuất bản đợt đầu được 100 tập, trong đó phần quan trọng tập trung nghiên cứu sự truyền bá và ảnh hưởng của kinh điển Nho gia tới các quốc gia Đông Á khác như Hàn Quốc, Nhật Bản và Việt Nam. Giáo sư Hoàng Tuấn Kiệt (Đại học Quốc gia Đài Loan) – người chủ trì bộ tùng thư nói trên đã nhiều lần khẳng định rằng, kinh điển Nho gia có vị trí then chốt và có vai trò quyết  định đối với sự lưu truyền Nho học ở Trung Quốc và sự truyền bá Nho học từ Trung Quốc ra các quốc gia và vùng lãnh thổ khác của châu Á. Nhiều học giả thuộc nhóm Tân Nho gia thế hệ thứ ba trên thế giới, trong sự chú ý hiện đại hóa Nho học cũng chủ trương hiện đại hóa Nho học từ góc độ phát huy những giá trị nhân văn, giá trị vững bền của Nho học thông qua giải thích kinh điển theo tinh thần và phương pháp mới. Trong xu hướng nghiên cứu Nho giáo đang diễn ra rất mạnh mẽ trên thế giới hiện nay, nghiên cứu kinh điển Nho gia có vị trí đặc biệt quan trọng.