Kinh Nghiệm Tuệ Quán – Toại Khanh (Bản In Năm 2024)

300,000

Nội dung lời Phật luôn cô đọng nên ngắn gọn, vì Thế Tôn biết rõ căn cơ của từng người đối diện, một lời nói thẳng vào yếu điểm cần thiết. Nay ta tham cứu kinh văn chép lại lời Ngài hầu như phải chấp nhận lối nói không dành cho mình bây giờ. Phàm tâm đa đoan, lại thiếu bóng hiền thánh, chúng ta nay phải học lời Phật qua cách diễn dịch của người hiện đại với thứ ngôn ngữ thời thượng của phàm phu. Thầy hiểu đến đâu thì dạy trò đến đó, cộng thêm kinh nghiệm cá nhân mà hầu như mỗi thầy đều có chỗ sở đắc riêng tư.
Ta học Phật và tu Phật theo cách an toàn nhất có lẽ chỉ nên xem các bậc sư phụ đơn giản là những chỗ tham khảo, đọc hay nghe với sự chọn lọc cẩn thận nhất, như có thể.
Nội dung cuốn sách này chính là một nguồn tham khảo kiểu vậy về con đường Tuệ Quán, chặng cuối của hành trình Tam Học, ngõ dẫn vào giải thoát.
Hai năm trước, cuốn sách này được in thành hai tập. Nay tái bản, đọc lại và hiệu đính nội dung lần nữa, với những điều chỉnh cần thiết, chúng tôi quyết định gom cả hai tập để in chung thành một cuốn cho gọn, dù có dày hơn một tí.
Người đã vững vàng hẳn nhiên chẳng cần đến sách nữa, chỉ lần giở từng trang nội tâm và quên hết những gì là ngữ ngôn, kỹ thuật… Rồi cứ vậy mà hồn nhiên như trẻ con bước vào đất Phật, nơi ba đời hiền thánh đã đi qua.

icons8-exercise-96 chat-active-icon