Lập Trai Phạm Quý Thích – Cuộc Đời Và Thơ Chữ Hán

87,500

Lập Trai Phạm Quý Thích – Cuộc Đời Và Thơ Chữ Hán – Giới thiệu về hành trạng, sự nghiệp sáng tác của Phạm Quý Thích. – Khảo cứu văn bản thơ chữ Hán của Phạm Quý Thích. – Giới thiệu 113 bài thơ chữ Hán của Phạm Quý Thích (gồm nguyên tác nghĩa).

icons8-exercise-96 chat-active-icon