Lí luận văn học (bộ 3c)

240,000

MÔ TẢ SẢN PHẨM – Nội dung tập 1: Chương 1: Văn học, hình thái ý thức xã hội thẩm mĩ Chương 2: Văn học với hiện thực đời sống Chương 3: Ý thức xã hội trong văn học Chương 4: Văn học, gương mặt của văn hoá dân tộc Chương 5: Văn học, nghệ thuật ngôn từ Chương 6: Chức năng văn học Chương 7: Nhà văn, chủ thể sáng tác văn học Chương 8: Tư duy nghệ thuật của nhà văn Chương 9: Quá trình sáng tác Chương 10: Bạn đọc, chủ thể tiếp nhận văn học Chương 11: Quá trình tiếp nhận Chương 12: Phê bình văn học, một loại tiếp nhận đặc biệt – Nội dung tập 2: Chương 1: Phương thức tồn tại của Văn học- văn bản và tác phẩm Chương 2: Ngôn từ trong văn bản văn học Chương 3: Thế giới nghệ thuật, sự kiện, cốt truyện và trần thuật Chương 4: Nhân vật văn học Chương 5: Kết cấu tác phẩm văn học Chương 6: Nội dung và ý nghĩa của tác phẩm văn bản Chương 7: Thể loại tác phẩm văn học Chương 8: Thơ ca Chương 9: Truyện và tiểu thuyết Chương 10: Văn học kịch Chương 11: Kí văn học Chương 12: Tác phẩm chính luận Chương 13: Một số thể loại văn học trung đại – Nội dung tập 3: Chương 1:Tiến trình văn học Chương 2:Thời đại, trào lưu, phương pháp sáng tác, phong cách văn học Chương 3:Phương pháp sáng tác trong văn học cận đại phương Tây Chương 4:Một số vấn đề về phương pháp sáng tác trong văn học cổ phương Đông Chương 5:chủ nghĩa hiện thực thế kỉ XX Chương 6:Chủ nghĩa hiện đại

icons8-exercise-96 chat-active-icon