Lịch Sử Tư Tưởng Việt Nam – Tập 1

200,000

Lịch sử tư tưởng Việt Nam, tập 1 (Nguyễn Tài Thư, Chủ biên, Nxb Khoa học Xã hội, 1993) là công trình nghiên cứu đầu tiên khái quát toàn diện lịch sử tư tưởng của dân tộc suốt chiều dài lịch sử, từ thời tiền sử, sơ sử đến hết thời kì phong kiến với những đặc điểm cơ bản của các tư tưởng, tôn giáo và vai trò của các nhà tư tưởng lớn trong lịch sử như Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Ngô Thì Nhậm… Lịch sử tư tưởng Việt Nam, Tập 1 là một công trình tiêu biểu trong Cụm công trình được tặng Giải thưởng Nhà nước về Khoa học Công nghệ đợt V (năm 2016).

icons8-exercise-96 chat-active-icon