Lịch Sử Văn Học Thế Giới Tập 3

355,000 284,000

“Bộ Lịch sử văn học thế giới, 9 tập có nhiệm vụ xác định sự vận động lịch sử của các nền văn học trên thế giới từ thời Cổ đại, từ cội nguồn đầu tiên của nghệ thuật ngôn từ, đến thập niên 50 của thế kỷ XX, và vạch ra những quy luật chủ đạo của sự vận động ấy…”.