Liễu Quán – Số 12 – PL 2561 (Tháng 8-2017)

50,000 45,000