Liễu Quán – Số 18 – PL 2563 (Tháng 8-2019)

50,000 45,000