Liễu Quán – Số 9 – PL 2560 (Tháng 8-2016)

50,000 45,000