MARKETING FOR DUMMIES

215,000 161,250

Một cuộc cách mạng đã nổ ra trong ngành marketing. Hãy làm theo những lời khuyên đã
được kiểm chứng trong cuốn sách này để mỗi đồng bạn chi ra cho những nỗ lực
marketing đều mang lại hiệu quả cao nhất! Đây là cuốn sách về marketing dành cho bạn,
dù bạn là một hộ kinh doanh gia đình, một tổ chức phi lợi nhuận với ngân sách hạn hẹp,
một doanh nghiệp vừa và nhỏ đang tìm kiếm cơ hội phát triển, hay một thương hiệu toàn
cầu. Những kỹ thuật thực tế và hiệu quả trong cuốn sách sẽ giúp bạn tìm kiếm, tiếp cận
và gắn kết với khách hàng, theo phương thức mang lại doanh số và thành công.
Marketing for dummies được chia làm sáu phần:
 Phần 1 – Marketing trong thế giới định hướng khách hàng: Giúp bạn hiểu
được những nhân tố tác động đến tâm lý và hành vi của khách hàng ngày nay
nhằm tạo dựng nền tảng vững chắc cho doanh nghiệp của bạn.
 Phần 2 – Xây dựng chiến lược cho LTV và ROI: Cung cấp cho bạn những lời
khuyên về nghiên cứu thị trường, xây dựng kế hoạch marketing và marketing nội
dung…
 Phần 3 – Tạo ra một kế hoạch nội dung đa kênh: Giúp bạn có được sự sáng tạo
trong marketing, sử dụng các công cụ và chiến thuật kỹ thuật số hiệu quả, cũng
như tối ưu hóa ấn phẩm in trong marketing.
 Phần 4 – Những cách thức mạnh mẽ để cam kết đạt được LTV và ROI: Cung
cấp cho bạn lời khuyên về marketing trực tiếp, cách phát triển trang web, cũng
như tận dụng các mạng lưới và sự kiện.
 Phần 5 – Xây dựng thương hiệu để bán đi bán lại: Hướng dẫn bạn những
phương thức hiệu quả để tạo dựng thương hiệu, định giá, phân phối và bán hàng.
 Phần 6 – Danh sách mười điều: Đây là phần không thể thiếu của dòng sách For
Dummies, bao gồm những phương pháp hữu ích để bạn có thể tránh những sai lầm
trong marketing và đo lường kết quả của mình.
Mỗi cuốn sách For Dummies đều được chia thành nhiều mục nhỏ với nội dung chi tiết,
do đó bạn đọc có thể dễ dàng tìm thấy chủ đề mình đang quan tâm. Ngoài ra, với các biểu
tượng của cuốn sách, bạn đọc có thể nhanh chóng tìm thấy những lời khuyên, lưu ý, hay
ví dụ thực tế bổ ích.

Danh mục: ,