Một thế kỷ văn học yêu nước cách mạng (Bộ 25 quyển)

7,500,000

Hơn 20.000 trang in, khoảng 1.560 tác phẩm, của hơn 400 tác giả được tập hợp trong 25 quyển sách đồ sộ đã phần nào cho chúng ta thấy được tầm vóc của công trình “Một thế kỷ văn học yêu nước, cách mạng TPHCM” do Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM chủ biên, ra mắt vào cuối năm 2016. Đây là một gia tài đồ sộ 100 năm văn học mà “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt trong các tác phẩm là giá trị yêu nước và cách mạng. Những trang sách ấy nhắc nhở lực lượng làm công tác sáng tác, sáng tạo soi mình vào đó nâng cao hơn nữa tinh thần yêu nước, cách mạng để tiếp tục cống hiến cho nền văn hóa – văn nghệ hôm nay…

icons8-exercise-96 chat-active-icon