Nền Văn Minh Việt Cổ

Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư của sử gia đời Trần là Lê Văn Hưu, sau này được Ngô Sĩ Liên đời Lê biên soạn lại thì, nước ta dựng nước từ thời họ Hồng Bàng, với vị vua đầu tiên là Kinh Dương Vương vào năm Nhâm Tuất, tức năm 2879 trước Công nguyên, tính đến năm 2013 này thì đã 4892 năm. Sau Kinh Dương Vương là 18 đời các Vua Hùng nối tiếp, với tên nước là Văn Lang. Nước Văn Lang thời đó rộng lớn, phía Bắc là miền đồng bằng phì nhiêu thuộc lưu vực sông Dương Tử giáp Hồ Động Đình, phía Nam giáp Lâm Ấp (Chiêm Thành cũ), Tây giáp Ba Thục, Đông giáp biển Đông. Ngay tên Kinh Dương Vương cũng đã mang ý nghĩa rõ ràng về “vua của hai vùng đất rộng lớn là châu Kinh và châu Dương cổ – nay đã thuộc Trung Quốc.”
Mục lục
Phần I: Nền Văn Minh Việt Cổ

Nền văn minh lịch toán dự báo

Chương 1: Thử tìm nguồn gốc dân Bách Việt

Chương 2: Những nét lớn của nền văn minh Việt cổ

Chương 3: Nền văn minh Việt cổ là nền văn minh Lịch toán

Chương 4: Cuộc di dân vĩ đại về phương Nam theo truyền thuyết

Chương 5: Nội dung hai bản Âu Đồ – Lạc Thư: cơ sở của Lịch toán

Chương 6: Tượng số nhị phân: một phát minh vĩ đại của dân tộc Âu Lạc

Chương 7: Nền văn minh Lịch toán Âu Lạc

Phần II: Khả Năng Dự Báo Theo Lịch Can Chi

Chương 1: Dự báo Tiết Khí và Thời Vận phục vụ nông nghiệp

Chương 2: Dự báo Nhân văn theo Can Chi

Chương 3: Tìm số mỗi người theo Lịch Cửu Tinh

Chương 4: Mệnh số và các vấn đề liên quan

Phần III: Các Vận Hạn Đời Người – Các Đại Hạn và Tiểu Hạn

Chương 1: Chín Đại vận cơ bản của đời người theo Lạc Thư

Chương 2: Chín Niên vận hay tiểu vận của mỗi Thời vận

Chương 3: Thực hành 5 trường hợp Vận số mẫu theo Lạc Thư

– Đôi dòng kết luận

– Phụ lục: Các Bảng để tra cứu phục vụ dự báo

icons8-exercise-96 chat-active-icon