Nghệ thuật múa Hà Nội truyền thống và hiện đại

200,000

– Công trình nghiên cứu đầy đủ, hệ thống lịch sử phát sinh, phát triển của nghệ thuật múa Hà Nội, nhằm cung cấp cho độc giả nhìn nhận chính xác, rõ ràng diện mạo và vai trò nghệ thuật múa Hà Nội trong đời sống từ xưa đến nay. Với những người quan tâm, nghiên cứu, sáng tác nghệ thuật múa, từ đây có thể làm luận cứ để đi tiếp chặng đường mới xa hơn, đầy đủ hơn vì nền nghệ thuật múa Thủ đô và cả nước.

– Trên cơ sở lịch sử, địa lý tự nhiên, văn hoá xã hội và tính cách người Hà Nội, tác giả đi sâu phân tích:

+ Đặc điểm tính cách nghệ thuật múa truyền thống Hà Nội trong các lĩnh vực: lễ hội, tôn giáo, văn hóa cung đình, sinh hoạt cộng đồng…

          + Nghiên cứu nghệ thuật múa Hà Nội thời hiện đại (các điệu múa trong lễ hội, trong sinh hoạt văn hóa đương đại, các đoàn nghệ thuật múa chuyên nghiệp và bán chuyên nghiệp).

– Cuốn sách đồng thời giới thiệu một số công trình lý luận, nghiên cứu về nghệ thuật múa Hà Nội.

Hết hàng

icons8-exercise-96 chat-active-icon