Người Hoa Việt Nam Và Đông Nam Á Hình Ảnh Hôm Qua Và Vị Thế Hôm Nay – Châu Thị Hải

81,600

Người Hoa Việt Nam Và Đông Nam Á Hình Ảnh Hôm Qua Và Vị Thế Hôm Nay – Châu Thị Hải
Cuốn sách là kết quả tìm tòi nghiên cứu nhiều năm của tác giả và là một trong những lĩnh vực nằm trong hệ thống đề tài nghiên cứu về cộng đồng người Hoa Đông Nam Á. Nội dung cuốn sách tập trung giải quyết các vấn đề sau: thứ nhất, giúp người đọc hiểu một cách hệ thống quá trình xuất hiện và vận động của cộng đồng người Hoa ở khu vực. Qua đó, phác họa lại tương đối đầy đủ hình ảnh của họ qua các thời kỳ lịch sử. Thứ hai, tác giả tìm cách lý giải để hiểu được tại sao người Hoa Đông Nam Á lại giành được những thành công đáng khâm phục trong hoạt động kinh doanh của họ. Thứ ba, từ thành công rút ra những bài học cho quá trình phát triển kinh tế của khu vực nói chung và Việt Nam nói riêng trong xu thế khu vực hóa và toàn cầu hóa hiện nay.

icons8-exercise-96 chat-active-icon