Nguyễn Thái Học

70,000


Nguyễn Thái Học là một trong những lãnh tụ cách mạng của Việt Nam có tầm vóc lớn trong lịch sử đấu tranh cho dân chủ, tự do và tiến bộ của nhân dân ta trong đầu thế kỷ XX. Ông là người thành lập, chỉ huy và lãnh đạo Việt Nam Quốc dân đảng và cuộc Khởi nghĩa Yên Bái chống thực dân Pháp năm 1930

Tuy thất bại, nhưng Nguyễn Thái Học vẫn thực sự là một trong những người tiêu biểu nhất thuộc lớp trí thức Tây học sớm dấn thân, xả thân cứu nước trong nửa đầu thế kỷ XX. Tinh thần bất khuất và những tư tưởng mới mẻ của ông trở thành nguồn động viên, cổ vũ mạnh mẽ các thế hệ thanh niên trí thức yêu nước sau này trong cuộc đấu tranh gian khổ, ác liệt lâu dài vì độc lập và tự do của tổ quốc.

 

 

Danh mục: Từ khóa:
icons8-exercise-96 chat-active-icon