Những Bài Giảng Về Hoằng Pháp & Trụ Trì

68,000 57,800

Trong cuối thập niên 90, trước nhu cầu học Phật của nhiều Tăng Ni, Phật tử, cũng như trước bối cảnh thuận lợi cho việc đào tạo, hoặc nâng cao trình độ Giảng sư trong cả nước, Ban Hoằng pháp đã tổ chức các khóa huấn luyện, bồi dưỡng Giảng sư ở khắp ba miền Nam, Trung, Bắc.

Qua các khóa học này, tôi đã truyền đạt một số kinh nghiệm về việc truyền bá Chánh pháp cho các Tăng Ni cùng mang chí hướng phục vụ trong ngành Hoằng pháp. Những ý tưởng mà tôi đưa ra trong các buổi học tập dã được đa số học viên đồng tình và đạt kết quả tốt.

Danh mục: ,