Những phẩm chất nhân cách đặc trưng của người Thăng Long – Hà Nội

160,000

Cuốn sách này là kết quả nghiên cứu của đề tài có mã số KX.09.11, kết hợp với việc tập hợp hàng trăm những tác phẩm đi trước viết về người Thăng Long – Hà Nội, phân tích dưới một góc nhìn tổng hợp theo cách tiếp cận liên ngành để vẽ nên một chân dung người Hà Nội với một số phẩm chất đặc trưng trong nhân cách của người dân sinh sống trên vùng “địa linh nhân kiệt” này.

Cuốn sách được bố cục với các chương chính sau đây:

Chương I: Luận chung về con người Thăng Long – Hà Nội

Chương II: Những phẩm chất nhân cách người Thăng Long – Hà Nội trong thời kỳ phong kiến

Chương III: Người Hà Nội thời hiện đại

Chương IV: Những giá trị cơ bản trong nhân cách của người Thăng Long – Hà Nội

Chương V: Người Thăng Long – Hà Nội thanh lịch

Chương VI: Nền giáo dục trên đất Thăng Long – Hà Nội

icons8-exercise-96 chat-active-icon