Phát huy tiềm lực tự nhiên, kinh tế, xã hội và giá trị lịch sử, văn hóa, phát triển bền vững Thủ đô Hà Nội đến năm 2010

160,000

Cuốn sách này là tập cuối, có vị trí như là phần tổng kết trong bộ sách 11 tập được biên soạn trên cơ sở kết quả nghiên cứu của Chương trình khoa học – công nghệ cấp nhà nước, Mã số KX.09 do Thủ tướng Phan Văn Khải phê duyệt và được triển khai từ năm 2006 đến năm 2010.

Trên cơ sở đánh giá tổng quan các tiềm năng tự nhiên, kinh tế, xã hội, các giá trị lịch sử – văn hoá của Thăng Long – Hà Nội qua 1000 năm xây dựng, phát triển; đúc kết các bài học lịch sử về sử dụng, phát huy các nguồn lực ở kinh đô – thủ đô; dự báo xu thế, khả năng, triển vọng phát triển của Hà Nội trong vài ba thập kỷ tới theo xu hướng vận động chung của thời đại, các tác giả bước đầu đề xuất một số quan điểm, định hướng, giải pháp nhằm phát huy hiệu qủa hơn nữa các tiềm năng, lợi thế để phát triển toàn diện, bền vững Thủ đô từ nay đến năm 2020.

Cuốn sách được kết cấu như sau:

Chương 1. Tiềm năng và thực trạng sử dụng các nguồn lực

Chương 2. Những bài học lịch sử

Chương 3. Thời cơ, thách thức, tầm nhìn 2020 – 2050

Chương 4. Trên nền tảng 1000 năm lịch sử, định hướng phát triển thủ đô bền vững, tiến kịp thời đại

Hết hàng

icons8-exercise-96 chat-active-icon