Phùng Tá Chu thân thế cuộc đời và sự nghiệp

200,000

Thái phó Phùng Tá Chu (?-1241), quê ở Long Hưng, Thái Bình. Ông là một vị đại thần của cả hai triều Lý và Trần, hiện còn được thờ như một vị phúc thần cùng với Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng trong đình thờ Quảng Bá (Tây Hồ, Hà Nội).

Trong khoảng thời gian 2 năm, nhiều nhà khoa học, nhà văn, học giả đã có những nghiên cứu; tổ chức các cuộc đi điền dã một số tỉnh, thành phố nhằm sưu tầm tư liệu, tìm kiếm các dữ kiện lịch sử liên quan tới thân thế, cuộc đời và sự nghiệp của Thái phó Phùng Tá Chu.

Phùng Tá Chu là một trong những nhân vật điển hình, sự nghiệp độc đáo có một không hai trong bối cảnh lịch sử Việt Nam; ông là một cựu thần ở cuối thời nhà Lý, cho đến khi nhà Trần thay thế vị trí thống trị quyền lực của triều Lý thì ông tiếp tục phò tá, xây dựng nhà Trần. Cuộc đời và sự nghiệp của Phùng Tá Chu rất phong phú, ông đã đóng góp trên nhiều lĩnh vực: văn hóa – chính trị – quân sự. Bên cạnh đó, ông còn là kiến trúc sư của triều Trần, người đầu tiên đặt nền móng xây dựng hành cung Tức Mặc – Thiên Trường…

Hết hàng

icons8-exercise-96 chat-active-icon