Quốc Sư Minh Không Qua Di Sản Văn Hóa Đền Thánh Nguyễn

319,000

uốc Sư Minh Không Qua Di Sản Văn Hóa Đền Thánh Nguyễn

Thiền sư Minh Không thiên tư sáng láng, đức lớn rõ ràng, quảng đại từ bi, hiểu thấu quần sinh, phù giúp vận nước được dài lâu muôn năm. Sự hiển ứng của thần đã để lại dấu ấn lớn, cần phải dùng điền lễ mà phong thưởng, lại che chở cho người có tội, khiến cho thế nước được đặt vào chỗ vững bền, yên ổn. Cần phải gia phong cho thiền sư Minh Không.

Ngài đáng được gia phong: Cảm ứng, diệu ngộ, thần hóa, linh cảm, huệ chiếu, giác viên, thanh tịnh, huyền lâm, quảng thông, xung tĩnh, quốc pháp, cao minh, duệ quốc, trang ý, triêm lợi, phổ huệ, phổ ân, chiêu ứng, hiển linh, chiếu cảm, phù hưu, đốc khánh, tá quốc, khang dân, sùng đạo, hộ thế, phù vận, trợ uy, tuy khánh, hậu trạch, hộ dân, an quốc, phúc bính, phù cương, hiển ứng, quốc pháp Minh Không thiền sư. Vì vậy, ban sắc.

Trích sắc phong niên hiệu Dương Hòa năm thứ 5 _1639)
Triều vua Lê Thần Tông.

icons8-exercise-96 chat-active-icon