RỪNG KHÔ, SUỐI CẠN, BIỂN ĐỘC… VÀ VĂN CHƯƠNG

159,000

Sách phê bình sinh thái của TS.Nguyễn Thị Tịnh Thy, giảng viên khoa ngữ văn , Đại học Huế, tái bản tháng 9/2017 có bổ sung phần giới thiệu phê bình sinh thái ở Nhật Bản, Trung Quốc và hai bài thực hành viết về các tiểu thuyết “Chó ngao Tây Tạng” (Dương Chí Quân) và “Hổ Trung Quốc” (Lý Khắc Uy) nhằm hoàn thiện việc nghiên cứu bộ ba tiểu thuyết động vật “sói, ngao, hổ” của văn học sinh thái Trung Quốc.

icons8-exercise-96 chat-active-icon