Sông lửa sông nước

49,000 29,400

Với cuốn sách này, Unno giới thiệu một cách xuất sắc một niềm tin Phật giáo rất khác, rất bình dân; tức là truyền thống Tịnh Độ cổ xưa được Pháp Nhiên và Thân Loan khai triển vào thế kỷ mười ba tại Nhật. Tôn giáo năng động và quan trọng này là một cái gì mà ít người phương Tây biết, cho đến lúc này.

Mã: 9836065583849 Danh mục: , Tag: