Tác phẩm Nền tảng Phật giáo Đại thừa

240,000

Tác phẩm Nền tảng Phật giáo Đại thừa của Paul Williams đã ra mắt độc giả vào năm 1989, là cột mốc đầu tiên trong tiến trình nghiên cứu Phật học, khái quát toàn bộ bức tranh giáo lý Phật giáo Đại thừa. Những học giả trước đây như Eward Conze và Etienne Lamotte đã trình bày trong một khuôn khổ nhất định, nhưng tác phẩm này đã chứng tỏ còn hơn thế. Williams không những đã hoàn thiện tác phẩm của mình, mà còn đối chiếu với những tác phẩm trước đây về chủ đề này, liên hệ với kinh điển Phật giáo, trở thành một bộ sách giáo khoa được các giáo sư chuyên ngành Phật học tuyển chọn để giảng dạy trong những trường Đại học suốt 20 năm trở lại đây. Hiện nay, tác phẩm này vẫn đứng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu Phật giáo Đại thừa. Vì thế tất cả chúng ta đều mong muốn đón nhận ấn bản mới. Williams đã nghiên cứu mở rộng và cập nhật những nghiên cứu mới được công bố trong lĩnh vực này, đồng thời thảo luận chuyên sâu về vấn đề triết học Phật giáo Đại thừa. Với thành quả của nghiên cứu này, tác giả đã trình bày chi tiết chiều sâu lẫn chiều rộng đối với Phật giáo Đại thừa.

icons8-exercise-96 chat-active-icon